Privacy Policy Versie 1.0 update 24/05/2018

 

De Koffie Camper gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Artikel 1. Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

 • Uw persoonlijke gegevens worden door ons onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan.
 • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Artikel 2. Soorten persoonsgegevens:

De Koffie Camper kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam / Voornaam
 • Pricéadres / Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast / gsm)
 • Bedrijfsnaam

Artikel 3. Verwerkingsverantwoordelijke

Kenneth Kerremans
Zaakvoerder De Koffie Camper
Sint-Jansstraat 62 in 8791 Beveren-Leie
contact@dekoffiecamper.be
+32 (0)477 833 864

Artikel 4. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart De Koffie Camper uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen.

Artikel 5. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve contact op te nemen met Kenneth Kerremans via email of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die De Koffie Camper mogelijks over u beschikt;
 • Recht op inzage, vervollediging of correctie van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door contact met De Koffie Camper op te nemen.
Indien wij nieuwsbrieven versturen en u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”.

Artikel 6. Meldingsplicht bij data-lek

Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij De Koffie Camper en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, wordt u hiervan verwittigd.

Artikel 7. Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop De Koffie Camper uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Artikel 8. Verandering aan het privacy beleid

De Koffie Camper is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website www.dekoffiecamper.be. Het is in dit kader aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Artikel 9. Vragen en feedback

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of de wijze waarop De Koffie Camper uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: contact@dekoffiecamper.be
 • Via post: De Koffie Camper, t.a.v. Kenneth Kerremans, Sint-Jansstraat 62, 8791 Beveren-Leie